Facebook Σελίδα (Fan Page) - Ομάδα (Group) - Λογαριασμός (Profile). Σε τι ακριβώς διαφέρουν και τι πρέπει να δημιουργήσω ως επιχείρηση;

Όλοι έχουμε για φίλους επιχειρήσεις ή γίναμε μέλη σε μια ομάδα στο Facebook που δημιουργήθηκε από κάποια επιχείρηση.

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο. Και αν ενημερώνω φίλους και διαχειριστές για το ποιο είναι το σωστό αλλά και ιδανικό, κατά 100% η απάντηση είναι η ίδια…. «γιατί;»

Σε αυτό το άρθρο θα επισημάνω τις διαφορές, ώστε στο τέλος να σας έχει δοθεί μια σαφής απάντηση. 

Οι κύριες δυνατότητες των τριών τύπων σε πίνακα:
  Λογαριασμός Ομάδα Σελίδα
Συζήτηση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Εφαρμογές ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Μηνύματα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μηνύματα (Ενημερώσεις) ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Στατιστικά ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Εκδηλώσεις ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ*
Φωτογραφίες ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Διαφήμιση στο Facebook ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

 

*Εκδηλώσεις = στην ομάδα ο διοργανωτής είναι ένα μέλος, στην σελίδα η επιχείρηση!

 

Από αυτήν την σύγκριση προκύπτει καθαρά ότι το σωστό και ιδανικό για μια επιχείρηση είναι μια Σελίδα (Fan Page). Αυτό κυρίως λόγω της δυνατότητας διαφήμισης, των εφαρμογών αλλά και τον στατιστικών επισκεψιμότητας.

Ένας άλλος λόγος που δημιουργείτε μια ομάδα από κάποια επιχείρηση, είναι ότι με την δυνατότητα προσέλκυσης φίλων, αυξάνετε ο αριθμός των μελών γρήγορα. Αναρωτηθήκατε όμως ποτέ, εκτός των περιορισμένων δυνατοτήτων της ομάδας, αν ο φίλος σας ήθελε να γίνει μέλος αυτής της ομάδας;

Η δημιουργία λογαριασμού (Profil) για μια επιχείρηση, αποκλείεται και για άλλους λόγους. Διότι απαγορεύεται από τους όρους χρήσης του Facebook. Έτσι, αν κάποια μέρα σβηστεί ο λογαριασμός που δημιουργήθηκε κατά παράβαση των όρων χρήσης, να ξέρετε πως θα είναι δικό σας το λάθος και όχι κάποιων εξωτερικών παραγόντων. Και αν δεν σας έχει συμβεί ακόμα, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

 

Παράγραφoς 4 - όρους χρήσης Facebook (σύνδεσμος)

4.Εγγραφή και ασφάλεια λογαριασμού

Οι χρήστες του Facebook παρέχουν τα αληθινά τους ονόματα και πραγματικά στοιχεία και επιθυμούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση ως έχει. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε σχετικά με την εγγραφή και τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας:

1. Δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες στο Facebook και δεν θα δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς χωρίς σχετική άδεια.

2. Δεν θα δημιουργείτε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.

3. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας, δεν θα δημιουργήσετε άλλο λογαριασμό χωρίς σχετική άδεια από εμάς.

4. Δεν θα χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας Χρονολόγιο για εμπορικούς σκοπούς. Για τέτοιους σκοπούς, θα πρέπει να δημιουργήσετε Σελίδα Facebook.

5. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook εάν είστε κάτω των 13 ετών.

6. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook εάν έχετε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα.

7. Θα φροντίζετε ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα.

8. Δεν θα κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας (ή το μυστικό σας κλειδί, εάν είστε προγραμματιστής), δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και δεν θα προβείτε σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας.

9. Δεν θα μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σελίδας ή εφαρμογής διαχειρίζεστε) σε τρίτους χωρίς να λάβετε προηγουμένως γραπτή άδεια από εμάς.

10. Αν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό για το λογαριασμό ή τη Σελίδα σας, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επανακτήσουμε το εν λόγω όνομα χρήστη, αν κρίνουμε ότι είναι ακατάλληλο (όπως, για παράδειγμα, όταν ένας ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος υποβάλλει παράπονα σχετικά με ένα όνομα χρήστη που δεν σχετίζεται άμεσα με το πραγματικό όνομα του χρήστη).

 

Αν ακόμα υπάρχουν αμφιβολίες για το ποιο είναι το ιδανικό για την επιχείρησή σας, ίσως σας δοθεί η απάντηση από το ίδιο το Facebook.

 

Σε τι ακριβώς διαφέρουν οι Σελίδες από τις ομάδες; Τι από τα δύο πρέπει να δημιουργήσω (σύνδεσμος);

Οι Σελίδες επιτρέπουν σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, διασημότητες και εμπορικές επωνυμίες να επικοινωνούν ευρέως με ενδιαφερόμενους χρήστες. Μόνο επίσημοι εκπρόσωποι μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τις Σελίδες.

Οι ομάδες αποτελούν ένα κλειστό περιβάλλον επικοινωνίας για μικρές ομάδες ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ομάδα.

 

Υπάρχουν όμως κι άλλες διαφορές:

Σελίδες

Απόρρητο: Οι πληροφορίες και οι δημοσιεύσεις των Σελίδων είναι δημόσιες και γενικά διαθέσιμες σε οποιονδήποτε χρήστη του Facebook.

Κοινό: Οποιοσδήποτε μπορεί να δηλώσει ότι του αρέσει μια Σελίδα και να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις στην αρχική σελίδα του. Μια Σελίδα μπορεί να αρέσει σε απεριόριστους χρήστες.

Επικοινωνία: Οι διαχειριστές των Σελίδων μπορούν να κοινοποιούν δημοσιεύσεις με το όνομα της Σελίδας τους. Οι δημοσιεύσεις μιας Σελίδας εμφανίζονται στις Ενημερώσεις των χρηστών στους οποίους αρέσει η Σελίδα, καθώς και στις Ενημερώσεις των φίλων τους. Οι διαχειριστές μιας Σελίδας μπορούν επίσης να δημιουργούν προσαρμοσμένες εφαρμογές και να ελέγχουν τα στατιστικά στοιχεία της Σελίδας τους, για να παρακολουθούν την ανάπτυξη και τη δραστηριότητά της.

 

Ομάδες

Απόρρητο: Εκτός από την επιλογή ανοιχτής ομάδας, υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις απορρήτου για τις ομάδες. Οι δημοσιεύσεις στις μυστικές και κλειστές ομάδες εμφανίζονται μόνο στα μέλη τους.

Κοινό: Τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν εγκριθεί ή προστεθεί από άλλα μέλη. Όταν μια ομάδα φτάσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος, ορισμένες δυνατότητές της περιορίζονται. Οι πιο χρήσιμες ομάδες είναι συνήθως αυτές που δημιουργείτε με μικρό αριθμό γνωστών σας.

Επικοινωνία: Στις ομάδες, τα μέλη λαμβάνουν ειδοποιήσεις από προεπιλογή κάθε φορά που δημοσιεύεται κάτι. Τα μέλη των ομάδων μπορούν να συμμετέχουν σε συνομιλίες, να ανεβάζουν φωτογραφίες σε κοινόχρηστα άλμπουμ, να συνεργάζονται σε ομαδικά έγγραφα και να στέλνουν προσκλήσεις για εκδηλώσεις της ομάδας σε μέλη που είναι φίλοι τους.

 

Για οποιαδήποτε απορία, στην διάθεσή σας….

Χουσάς Νικόλαος - Ειδικός Πληροφορικής - Ανάπτυξη εφαρμογών

New Age IT - τηλ. 2273100304